AVG Privacy verklaring


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 24 mei 2018

Dansschool DCF ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dansschool DCF acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.dcfouderkerk.nl/ en gerelateerde websites en diensten.

Contactgegevens
U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens:
https://www.dcfouderkerk.nl/ - info@dcfouderkerk.nl - 06 30 37 50 98

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites, contactformulieren en gerelateerde Diensten die Dansschool DCF aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld

A) Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de in deze Privacy Verklaring genoemde gegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

B) Wanneer er om medische redenen rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld fysieke mogelijkheden, gezondheid en/of conditie verzoeken wij dansers/ouders/leerlingen dit schriftelijk aan ons te laten weten. Deze gegevens worden gedeeld met de betreffende personen – zoals docenten- die betrokken zijn bij de danser/leerling/deelnemers.

C) Er kan gevraagd worden om bijvoorbeeld confectiematen. Deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de betreffende personen die deze gegevens nodig hebben om kostuums voor optreden te vervaardigen en/of aan te schaffen.

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U op de hoogte te kunnen houden van aankomende evenementen en workshops

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Dansschool DCF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Dansschool DCF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Foto en videoregistraties kunnen door de dansschool o.a. gebruikt worden ter promotie op onze social media kanalen en website, optimalisatie van de website, leden op de hoogte te houden van wat er gebeurd in de lessen en als trainingsmateriaal voor de leerlingen en docenten onderling.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen, uitvoeringsovereenkomst of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om u te kunnen bereiken bij bijvoorbeeld afhandeling van de dienstverlening en om te voldoen aan de belastingwetgeving.

Wanneer u lid bent van Dansschool DCF, kunt u uw lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar info@dcfouderkerk.nl . Uw lidmaatschap wordt dan stopgezet met ingang van de eerste volgende periode. Het lidmaatschap is elke 2 maanden opzegbaar.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

A) We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


B) De met ons gedeelde naam, e-mail, telefoonnummer en medische gegevens zoals blessures zijn inzichtelijk voor ons team, zodat er contact opgenomen kan worden indien nodig of in geval van nood.


C) Van onze eindvoorstelling en andere performances worden foto’s en video-opnamen gemaakt welke te koop zijn voor onze leden en geïnteresseerden die het willen hebben om later terug te kunnen kijken. Ook kunnen er opnames gemaakt worden van de bezoekers/deelnemers van onze lessen en andere activiteiten. Alle foto- en video-opnamen die gemaakt worden tijdens de diensten die Dansschool DCF levert, kunnen gedeeld worden op o.a. onze locaties, website, social media kanalen en nieuwsbrieven, tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 1. Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

 2. Encryptie van data;

 3. Pseudonimiseren van data;

 4. Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

 5. Overdrachten alleen over SSL

 6. Purpose-bound toegangsbeperkingen;

 7. Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Wijzigingen van de Privacy Verklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.