06-30375098      info@dcfouderkerk.nl

CONTRIBUTIE seizoen 2018/2019

Let op: Contributie seizoen 2019/2020 zal binnenkort online komen

Reguliere lessen:

Leerlingen tot 18 jaar: € 58,00 per 2 maanden voor 60 minuten les per week.

Leerlingen tot 18 jaar: € 92,00 per 2 maand voor 2 reguliere lesuren per week.

Peuterdans, ADV1 en kleuterballet: € 55 per 2 maand voor 45 minuten les per week.

Volwassenen 18 +: € 67,00 per 2 maand voor 1 lesuur per week (incl. BTW).

Volwassenen 18 +: € 104,00 per 2 maand voor 2 lesuren per week (incl. BTW).
Volwassenen balletcursus 18 + € 67,00 per 2 maand voor 1 lesuur per week (incl. BTW).


Selectielessen:

Voor -Selectie: € 94,00 per 2 maand voor 2 lesuren per week.

Urban selectie 2+3: € 96,00 per 2 maand voor 2 lessen per week 1 lesuur van 75 min en 1 lesuur van 60 min

Urban selectie 1: € 94 euro per 2 maand voor 2 lessen per week 2 lesuren van 60 minuten.

Contemporary Fusion selectie 2+3: € 96,00 per 2 maand voor 2 lesuren per week 1 lesuur van 75 min en 1 lesuur van 60 min.

Contemporary Fusion Selectie 1: € 94,00 per 2 maanden

Spitzenles: € 29,00 per 2 maand voor een half lesuur per week (altijd in combinatie met een klassieke balletles)

Vooropleiding : € 161 euro per 2 maanden voor 4 lessen (waaronder aan te bevelen de contemporary en urban selectie).
Onbeperkt dansen: € 186 euro*
*Te volgen lessen is constant/wordt vastgesteld vanwege maximum aantal leerlingen per les.

Kortingsregelingen:

Kortingsregeling per leerling bij het afnemen van een derde les of meer (met uitzondering van de spitzenles):
Elke extra selectieles kost naast het afnemen van minstens 2 lessen 41 euro

Elke extra reguliere les kost naast het afnemen van minstens 2 lessen 36 euro

Familiekorting*:

Korting op 2e gezinslid: 5% van de laagst betaalde contributie
Korting op 3e en volgende gezinslid: 10% van de laagst betaalde contributie

*familiekorting alleen geldig wanneer de verschillende famillieleden via hetzelfde rekeningnummer de contributie betalen.


Disclaimer
Ingeborg Nijboer/Dansschool DCF en eventueel de personen werkzaam in opdracht van Ingeborg Nijboer/Dansschool DCF bij uitvoering van de danslessen, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, letsel en/of schade inclusief gevolgschade van welke aard dan ook, en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door Dansschool DCF uitgevoerde werkzaamheden.

Automatische incasso

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,00 en wordt bij de 1e automatische incasso afgeschreven.

Automatische incasso
De contributie wordt elke 2 maanden per automatische incasso afgeschreven rond elke 1e dag van de voorafgaande maand. De betalingstermijnen zijn: september/oktober, november/december, januari/februari, maart/april en mei/juni.
De eerste incasso is rond 1 augustus.

NB:De contributie wordt automatisch aangepast wanneer leerlingen lessen erbij gaan volgen.

Automatische incasso gegevens
 H.B. Nijboer
Dansschool Ouderkerk DCF
Rekeningnummer NL14RABO0310224233 


Opzegtermijn

Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen is mogelijk schriftelijk of per e-mail. Bij tussentijdse opzegging is er geen restitutie van de contributie mogelijk. U kunt de opzeggingsbrief sturen naar info@dcfouderkerk.nl of:

Dansschool DCF
t.a.v. H.B. Nijboer
Beukenlaan 52
9471RH
Zuidlaren

De lessen worden gegeven in de kleine zaal van de Sporthal Bindelwijk, Koningin Julianalaan 15 te Ouderkerk aan de Amstel. In de vastgestelde schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De dansschool is gesloten in de maanden juli en augustus.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een gratis proefles kunt u altijd bellen met Ingeborg (06-30375098).